Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

PIKC “Rīgas Tehniskā koledža” 2017.gada 19.decembrīir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Projekta finansējuma saņēmējs

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)

Projekta sadarbības partneris

Rīgas Tehniskā koledža

Projekta īstenošanas pamats

2016. gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi”

Projekta specifiskais atbalsta mērķis

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Sadarbības līguma ietvaros īstenojamās projekta darbības

3.darbība “Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos”.

6.darbība “Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās”.

Projekta īstenošanas termiņš

2018. gada 1. janvāris – 2022. gada 30. decembris

Finansējums

Rīgas Tehniskā koledža projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši izglītojamo skaitam izglītības iestādē.

Kontaktinformācija

Pedagogs - karjeras konsultants Agnese Ābele,
E-pasts: agnese.abele@kcrtk.lv

Pedagogs - karjeras konsultants Sandra Ozola,
E-pasts: sandra.ozola@kcrtk.lv

Pedagogs - karjeras konsultants Inga Bērziņa,
E-pasts: inga.berzina@kcrtk.lv

Karjeras kabineta tālrunis: 67081419

14.04.2020 "Individuālās karjeras konsultācijas pie pedagoga-karjeras konsultanta A.Ābeles" - 81394 KB

17.04.2018 "Karjeras atbalsta pasākuma ietvaros 3.kursu audzēkņi piedalījās nodarbībā “Publiskais tēls un etiķete”" - 360585 KB

22.03.2018 "Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Dažādais ceļš uz karjeru - karjeras lēmumu pieņemšana”" - 455284 KB

17.04.2018 "Karjeras atbalsta pasākums “Mana pirmā darba intervija”" - 355125 KB

04.05.2018 "Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Dažādais ceļš uz karjeru - karjeras lēmumu pieņemšana”" - 253456 KB

16.05.2018 "EL-2 grupas rūpnīcas Schneider Electric apmeklējums un praktiskā nodarbība 17.04.2018." - 377361 KB

16.05.2018 "Kā kļūt par labu speciālistu, P1-2 grupa uzņēmumā "Autentica" meistarklasē “Ievads MVC programmēšanā mazu un vidēju lielu sistēmu izstrādē” 10.05.2018." - 426943 KB

06.06.2018 "Nodarbības mobilajā laboratorijā TEHNOBUSS" - 189445 KB

12.06.2018 "Mācību ekskursija uz uzņēmumu SIA “Autentica”" - 469201 KB

15.06.2018 "Karjeras atbalsta pasākums “Dažādais ceļš uz karjeru” 05.06.2018." - 439681 KB

19.06.2018 "Mēbeļu galdnieku specialitātes audzēkņi apmeklē uzņēmuma SIA "Daiļrade Koks" ražotni" - 281289 KB

20.06.2018 "PIKC Rīgas Tehniskās koledža 1. kursa datorsistēmas tehniķi apmeklē kompāniju “Draugiem Group”" - 529212 KB

22.06.2018 "Karjeras atbalsta pasākums “Kā kļūt par labu speciālistu” – Drošības sistēmu pielietojums AS G4s" - 282627 KB

25.06.2018 "Karjeras atbalsta pasākums - Telekomunikācijas lielā un plašā nozīme Latvijas IKT attīstībā" - 481829 KB

26.06.2018 "Metālapstrādes 2.kursa audzēkņi apmeklē munīcijas ražotni Daugavpilī" - 271485 KB

14.12.2018 "Kā kļūt pa labu speciālistu? Nodarbība “Klientu vajadzību realizēšana” – uzņēmuma FN SERVISS piemērs" - 412009 KB

17.12.2018 "Karjeras atbalsta pasākums “Dažādais ceļš uz karjeru”. Nodarbība mehatronikas specialitātes 4. kursa audzēkņiem" - 218333 KB

17.12.2018 "Karjeras atbalsta pasākums “Kā kļūt par labu speciālistu”. Mācību ekskursija uz Skrundu un Lutriņiem" - 351160 KB

05.03.2019 "Karjeras atbalsta pasākums uzņēmumā “GRIFS AG”" - 336273 KB

06.03.2019 "3. kursu audzēkņi apmeklē izstādi "Skola 2019"" - 425465 KB

11.04.2019 "Izglītības programmas “Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli” audzēkņi ciemojas SEB bankā" - 267898 KB

09.05.2019 "Mācību ekskursija uz Latvijas Valsts radio un televīzijas centru" - 349474 KB

02.07.2019 "PIKC Rīgas Tehniskā koledža audzēkņu mācību ekskursija uzņēmumā SIA VARITA" - 505886 KB

21.10.2019 "Karjeras nedēļa “Ielogojies nākotnē!”, pedagogs Sandra Ozola" - 136255 KB

12.11.2019 "Karjeras pasākums “Kā kļūt par labu speciālistu?” 12.11.2019." - 414365 KB

15.11.2019 "Karjeras attīstības atbalsta pasākums – Es pats veidoju karjeru - 14.11.2019." - 160979 KB

29.11.2019 "Karjeras pasākums “Manas uzņēmējspējas” 2019. gada 20. novembrī" - 178365 KB

29.11.2019 "Karjeras pasākums “Dažādais ceļš uz karjeru” 2019. gada 21. novembrī" - 176070 KB

10.02.2020 "Mācību ekskursija A/S „SEB” bankā 2020.gada 4. februārī" - 414743 KB

26.02.2020 "04.02.2020. Dažādais ceļš uz karjeru" - 309446 KB

26.02.2020 "10.02.2020. Kā kļūt par labu speciālistu" - 310940 KB

26.02.2020 "17.02.2020. Kā kļūt par labu speciālistu" - 318516 KB

27.05.2020 "Pētījums - 2. un 3. kursu jauniešu informētība par karjeras atbalstu PIKC “Rīgas Tehniskajā koledžā”" - 464782 KB

07.10.2020 "Dāvana skolai" - 379488 KB

01.12.2020 "Loģistikas speciālista loma tautsaimniecībā" - 404067 KB

15.12.2020 "PIKC “Rīgas Tehniskā koledža” karjeras attīstības programma" - 261254 KB

28.04.2021 "Vecāku atbalsts bērnam veiksmīga profesionāļa tapšanas procesā" - 449330 KB

20.09.2021 "Audzēkņu tikšanās ar Orkla pārstāvjiem" - 218157 KB