Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Aukstumtehnika

Aukstumtehnikas speciālists

 

Studiju programma Aukstumtehnika
Programmas kods 41 526
Akreditācija Studiju virziens „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” akreditēts līdz 2025. gada 2.februārim

Studiju vietas adrese Braslas iela 16, Rīga
Katedra Autotransporta un ražošanas tehnoloģiju

Katedras vadītāja p.i.

koordinātes

Jānis Nipers

Lēdmanes iela 3 - 201. kab., Tālr. 67553050
janis.nipers@kcrtk.lv

Studiju programmas direktore Inna Šaraņina
Studiju programmas direktores koordinātes Braslas iela 16 - 7. kab., Tālr. 67081429
inna.sharanina@kcrtk.lv
Iegūstamā kvalifikācija Aukstumtehnikas speciālists
Iepriekšējā izglītība Vidējā vispārējā vai vidējā profesionālā
Kredītpunkti 80
Programmas īstenošanas forma Pilna laika klātiene
Īstenošanas ilgums 2 gadi
Finansējums Valsts budžeta finansējums vai pašfinansējums
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par īsā cikla augstāko profesionālo izglītību
Nodarbinātības apraksts Aukstumtehnikas speciālists nodarbojas ar aukstuma iekārtu  un sistēmu projektēšanu, uzstādīšanu, regulēšanu, apkalpošanu un komplektāciju, ievērojot jaunākos aukstumtehnikas attīstības sasniegumus; prot strādāt atbilstoši ar Eiropas standartu prasībām; nodrošina normatīvo aktu ievērošanu aukstuma nozarē, organizē un kontrolē cilvēkiem un videi drošu aukstumiekārtu ekspluatāciju, veic kvalitātes vadību un kontroli.