Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Kvalitatīvas prakses darba tirgum


Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) īsteno Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektu „Kvalitatīvas prakses darba tirgum” (Nr.2014-1-LV01-KA202-000522).

Informācija par projektu

    Īstenošanas termiņš: 2014. gada 1.septembris – 2017. gada 31.augusts
    Finansējums: Erasmus+ stratēģiskās partnerības programma
    Kopējā projekta summa: 339 260 EUR

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir izstrādāt efektīvu sistēmu darba devēju iesaistei prakšu nodrošināšanā, tādejādi pielāgojot profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām un nodrošinot kvalitatīvas prakses vietas.

Informācija par projektu  LDDK mājas lapā

 

Darba devēju izaicinājumi jaunu darbinieku meklējumos jau daudzkārt plaši analizēti un aprakstīti. Tomēr salīdzinoši maz analizēta pamata profesionālās izglītības kvalitāte, jeb atbilstība darba tirgus prasībām. Protams, darba devējs vēlas "gatavu" darbinieku jau no skolas sola, kas pārzinātu konkrētā uzņēmumā izmantotās tehnoloģijas un specifiku. Savukārt, skola var iemācīt tikai pamatus un vispārējās nepieciešamās zināšanas attiecīgajā specialitātē. Lai kompensētu šo atšķirību, izglītības programmās ir paredzēta prakse uzņēmumos, kas lielā mērā arī līdz šim, sadarbībā ar uzņēmumiem, metālapstrādē un mašīnbūvē ir veiksmīgi organizēta.

Līdz ar jaunās apmācību pieejas – t.s. darba vidē balstītās izglītības – principu ieviešanu, standarta izglītības programma arvien vairāk tuvināsies reālajai darba videi un potenciālā darba devēja prasībām. Tomēr arī šeit joprojām ir daudz izaicinājumu.

2015.gadā Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija, kopā ar Rīgas Tehnisko koledžu un sadarbībā ar vairākiem nozares uzņēmumiem, uzsāka darboties Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) īstenotajā ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projektā "Kvalitatīvas prakses darba tirgum" (Nr.2014-1-LV01-KA202-000522) ar mērķi izveidot sistēmu, kas pietuvinātu izglītību darba videi divās RTK iegūstamās specialitātēs: "Mehatronisko sistēmu tehniķis", "Ciparu programmas vadības darbgaldu iestatītājs".

Projekta ietvaros tika noslēgti sadarbības līgumi starp uzņēmumiem un RTK, izstrādātas prakšu programmas un saskaņoti citi tehniski jautājumi. Vairāki RTK audzēkņi ir bijuši praksē vairākos uzņēmumos. Tā, piemēram, SIA PERUZA praksē nodarbināti trīs RTK Profesionālās vidusskolas audzēkņi Mehatronisko sistēmu tehniķa specialitātē un apgūst iekārtas vadības sistēmas elektromontāžas un iestatīšanas prasmes un mehatronikas iestatīšanas prasmes - robotmanipulatora un šķērstransportiera darbības salāgošanu.

Projekts vēl turpinās un par rezultātiem vēl ir pāragri spriest. Tomēr jau tagad ir skaidrs, ka, lai turpmāk maksimāli satuvinātu izglītības iestāžu piedāvātās izglītības iespējas ar darba devēju prasībām, izglītības programmām ir jākļūst elastīgākām, bet uzņēmējiem un izglītības iestādēm ciešāk jāiesaistās savstarpējā dialogā. Tas, kopā ar jaunu un modernu zināšanu apguvi, jau vistuvākajā laikā kļūs par būtiskāko izaicinājumu un, vienlaikus, risinājumu uz darbaspēka kopējā skaita samazināšanās tendenču fona.


http://www.masoc.lv/aktivitates/projekti/kvalitativas-prakses-darba-tirgum

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, kas atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

http://www.delfi.lv/bizness/komerczinas/kvalitativas-prakses-darba-tirgum.d?id=48923365

 

Par praksēm – praktikantiem

LDDK Prakšu ceļvedis praktikantiem
LDDK
Labās prakses piemēri metālapstrādes uzņēmumos
(t.sk. Asociācijas biedri 
BUCHER MUNICIPAL un DINEX LATVIA)

Noderīgi:

Lielākais prakšu vakanču portāls
http://www.prakse.lv

Latvijas nacionālā izglītības iespēju datu bāzē http://www.niid.lv

Profesionālo izglītības iestāžu piedāvātās apmācību programmas 
(30.05.2017.)

MK Noteikumi Nr.785 Mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība

Vairāk informācijas LDDK lapā Atbalsts biznesam - Praktikantu piesaiste

Raksts Apollo: TOP7 iemesli, kādēļ darba devējam pieņemt praktikantu

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save