Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Rekvizīti

RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA norēķinu konts

RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA

Reģ. Nr. 90000022223
VALSTS KASE
Bankas kods: TRELLV22
Konts: LV96TREL2150238009000

Lūdzu maksājumā uzrādīt atbilstošo EKK kodu un pamatojumu:

21351 mācību maksa – vārds, uzvārds, pers.k.
21351 eksāmenu, ieskaišu pārlikšana– vārds, uzvārds, pers. k.
21359 iestāšanās iesniegumu reģistrācijas maksa- vārds, uzvārds, pers. k.
21359 iepriekšējās izglītības dokumentu izvērtēšana studiju rezultātu atzīšanai – vārds, uzvārds, pers. k.
21382 dienesta viesnīcas īre – vārds, uzvārds, pers. k.
21399 dokumentu izgatavošana – vārds, uzvārds, pers. k.

 

RTK Profesionālās vidusskolas norēķinu konts

RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA

Reģ. Nr. 90000022223
VALSTS KASE
Bankas kods: TRELLV22
Konts: LV28TREL2150238011000

Lūdzu maksājumā uzrādīt atbilstošo EKK kodu un pamatojumu:

21351 sagatavošanas kursi, vārds, uzvārds, pers. k.
21351 iestājeksāmeni - vārds, uzvārds, pers. k.
21351 eksāmenu, ieskaišu pārlikšana– vārds, uzvārds, pers. k.
21382 dienesta viesnīcas īre – vārds, uzvārds, pers. k. 
21399 dokumentu izgatavošana – vārds, uzvārds, pers. k.

           

            RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA ziedojumu konts

RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA

Reģ. Nr. 90000022223
VALSTS KASE
Bankas kods: TRELLV22
Konts: LV13TREL7150330000000

Lūdzu maksājumā uzrādīt atbilstošo EKK kodu un pamatojumu:

23510 – ziedojumi, vārds, uzvārds, pers. k.