Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Studiju programmas

Pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība.
Uzņemam pēc vispārējās vidējās un vidējās profesionālās izglītības iegūšanas studiju programmās:

  • Elektriskās iekārtas
  • Siltumenerģētika
  • Autotransports
  • Inženiermehānika  (iegūstamās kvalifikācijas - Mašīnbūves speciālists, Mehatroniķis)
  • Kokapstrāde
  • Informācijas tehnoloģijas
  • Telemātika un loģistika
  • Aukstumtehnika

 

12.10.2023 "Studiju programma INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS" - 204907 KB

12.10.2023 "Studiju programma ELEKTRISKĀS IEKĀRTAS" - 201327 KB

12.10.2023 "Studiju programma SILTUMENERĢĒTIKA" - 203523 KB

12.10.2023 "Studiju programma AUKSTUMTEHNIKA" - 201744 KB

12.10.2023 "Studiju programma AUTOTRANSPORTS" - 202000 KB

12.10.2023 "Studiju programma INŽENIERMEHĀNIKA" - 211489 KB

12.10.2023 "Studiju programma KOKAPSTRĀDE" - 203057 KB

12.10.2023 "Studiju programma TELEMĀTIKA UN LOĢISTIKA" - 204869 KB

06.03.2024 "RTU RTK vienošanās Telemātika un Loģistika" - 49818 KB

04.07.2022 "RTU RTK vienošanās IT" - 1843448 KB

04.07.2022 "RTU RTK vienošanās Ražošana" - 1466061 KB

04.07.2022 "RTU RTK vienošanās Enerģētika" - 1525900 KB

04.07.2022 "RTU RTK vienošanās Mehānika" - 1678806 KB

18.01.2024 "Alberta koledža - RTK vienošanās" - 42192 KB

18.01.2024 "Alberta koledža - RTK agreement-EN" - 74845 KB

18.01.2024 "Kārtība, kādā tiek izstrādātas un iesniegtas apstiprināšanai studiju programmas" - 521716 KB

18.01.2024 "Procedures for the development and submision- EN" - 227177 KB

18.01.2024 "Schedule of study process-EN" - 193885 KB

18.01.2024 "Detailed study plans-EN" - 116374 KB

18.01.2024 "Kārtība kādā tiek izstrādātas un aktualizētas studiju kursu programmas" - 138590 KB

18.01.2024 "Procedures for developing and updating study course programs-EN" - 242581 KB

18.01.2024 "Description of the study course-EN" - 200926 KB

19.01.2024 "Nolikums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšanu" - 385715 KB

19.01.2024 "Regulations on the results achieved in previous sducation" - 243667 KB

19.01.2024 "Application. Appendix 1.-EN" - 7594 KB

19.01.2024 "Protocol. Appendix 2.-EN" - 581706 KB

19.01.2024 "Certificate. Appendix 3. -EN" - 41111 KB

19.01.2024 "Nolikums Par studiju organizāciju pēc individuālajiem plāniem" - 138271 KB

19.01.2024 "Regulations on study organization according to individual plans EN" - 260135 KB

19.01.2024 "Iekšējie noteikumi. Prakses organizācijas kārtība" - 170239 KB

19.01.2024 "Organization on internships - EN" - 231483 KB

19.01.2024 "Prakses līgums" - 208499 KB

19.01.2024 "Agreement on internship - EN" - 238283 KB

19.01.2024 "Prakses dienasgrāmata" - 59325 KB

19.01.2024 "Internship Diary -EN" - 593816 KB

19.01.2024 "Evaluation of the internship - EN" - 284287 KB

19.01.2024 "Prakses vērtējums" - 20562 KB

19.01.2024 "Kārtība par darbu attālinātā studiju procesā" - 120419 KB

19.01.2024 "The procedure for work in the distance study process EN" - 228952 KB

19.01.2024 "Noteikumi par augstākās profesionālās izglītības vērtēšanas pamatprincipiem un kārtību" - 178831 KB

19.01.2024 "Provisions on basic principles and procedures for the evaluation - EN" - 246292 KB

24.01.2024 "Kārtība, kādā studējošie realizē tiesības pārtraukt studijas" - 75206 KB

24.01.2024 "Iepriekš apgūto studiju kursu atzīšanas kārtība" - 283339 KB

24.01.2024 "Recognition of previously completed study courses - EN" - 252114 KB