Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Audzēkņu padome

AP prezidents
AP sekretāre RTK kultūras dzīves pārvaldnieks DV un sporta aktivitāšu pārstāvis

AP uzdevums - veidot saikni starp skolas administrāciju, skolotājiem, darbiniekiem  un audzēkņiem.

AP sadarbībā ar studentu padomi (SP) organizē dažādus pasākumus. Pirmā seeptembra svinīgā pasākuma organizēšana, jaunuzņemto audzēkņu iepazīstināšana ar mācību klasēm, darbnīcām,bibliotēku informēšana par skolas tradīcijām. Jau par tradīciju ir kļuvis 1. kursu iesvētību rīkošana katra gada oktobra mēnesī (DV dzīvojošiem audzēkņiem) kā atraktīvs pasākums lai iepazītos ar savu nākamo dzīves vietu. Jau ilgu gadu tradīcija ir skolotāju dienas organizēšana, kurā  godināti tiek ne tikai skolotāji, bet viss mācību iestādē strādājošais personāls.Tiek organizēti Ziemassvētku (mācību gada noslēguma) svinīgi koncerti, kuros paldies sakām mākslineiciskās pašdarbības kolektīvu dalībniekiem un vadītājiem, aktīvākajām grupām, skolotājiem un darbiniekiem.  Svētā Valentīna dienas svinīgs pasākums, kur darbojas  pasts ar dažādiem laba vēlējumiem.

Aktīvs darbs tiek ieguldīts mākslinieciskās pašdarbības darba organizēšanā, jaunu dalībnieku iesaistīšanā kolektivos. AP aktīvi iesaistās ceturto kursu žetonu vakaru un izlaiduma pasākumu organīzēšanā.No 2000.gada regulāri tiek organizētas starpgrupu sacensības ielu basketbolā

Viens no AP mērķiem ir mācību darba, audzēkņu sekmju uzlabošana, kavējumu analīze un iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu novēršana. AP pārstāvis darbojas stipendiju komisijas sēdēs,kurā tiek lemts par stipendiju  apmēru izmaksām.

Braslas ielas 16 AP aktīvi sadarbojas ar otrās adreses -  AP Lēdmanes ielā 3.

AP un SP uz sēdēm sanāk katra mēneša pirmajā otrdienā. Ar AP locekļiem jebkurā laikā savas problēmas un ierosinājumus un rastos risinājumus problēmām var izteikt  ikviens audzēknis un skolotājs, savu atbalstu neatsaka skolas administrācija.

Vienmēr esam gatavi sadarboties un palīdzēt!