Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Kokizstrādājumu izgatavošana

 

Mēbeļu galdnieks
Izglītības programma Kokizstrādājumu izgatavošana
Programmas kods 33 543 04 1
Akreditācija AP 5394, līdz 30.05.2024.
Mācību vietas adrese Lēdmanes iela 3, Rīga
Katedra Autotransporta un ražošanas tehnoloģiju
Katedras vadītāja p.i.
Viktors Gutakovskis
Katedras vadītāja koordinātes Lēdmanes iela 3 - 21.kab., mob.t. +371 26423912
viktors.gutakovskis@kcrtk.lv
Iegūstamā kvalifikācija Mēbeļu galdnieks
Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība, 9 klases
Mācību valoda Latviešu
Programmas īstenošanas forma Dienas nodaļa klātienē
Īstenošanas ilgums 4 gadi
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par vidējo profesionālo izglītību
Nodarbinātības apraksts Mēbeļu galdnieks izgatavo, montē un uzstāda objektā dažāda veida un konstrukciju mēbeles, tai skaitā, masīvas koksnes un koka plātņu mēbeles, karkasa un mīkstās mēbeles, kā arī veic mēbeļu remonta un atjaunošanas darbus. Mēbeļu galdnieks patstāvīgi plāno un organizē darba uzdevuma izpildi. Atbilstoši uzņēmuma darba organizācijai, ja nepieciešams, var sadarboties ar klientu - pieņemt pasūtījumu, konsultēt, izstrādāt skici, sagatavot tāmi un nodot darbu klientam. Mēbeļu galdnieks pārsvarā strādā galdniecības darbnīcās, kokapstrādes un mēbeļu ražošanas uzņēmumos.
Specifiskas prasmes profesijā
 • Izprast kokizstrādājumu un mēbeļu konstrukciju rasējumus
 • Uzzīmēt izstrādājuma uzmetumu (speciālā zīmēšana)
 • Izgatavot dažādas konstrukcijas brusveida, masīvas koksnes un koksnes plātņu mēbeles un šo mēbeļu dekoratīvos elementus
 • Izgatavot mīkstās mēbeles un tapsētus mēbeļu elementus
 • Veikt mēbeļu un citu kokizstrādājumu remonta un atjaunošanas darbus
 • Izvēlēties izstrādājumu montāžas paņēmienus un veikt montāžas darbus, t.sk. objektos
 • Veikt līmēšanas un finierēšanas darbus, izmantojot dažādas līmes un līmēšanas ierīces
 • Sagatavot izejmateriālus darbam, kā arī racionāli izmantot tos
 • Apstrādāt koksni ar darbarīkiem un elektriskajiem rokas instrumentiem
 • Sagatavot darbam iekārtas, instrumentus, palīgierīces un pārbaudīto atbilstību darba drošības tehnikas prasībām
 • Veikt koksnes mehāniskās apstrādes darbus ar darbmašīnām
 • Izgatavot dažādu konstrukciju palīgierīces un šablonus
 • Veikt kokizstrādājumu ķīmisko aizsardzību ar rokas instrumentiem (otām, rullīšiem) un smidzināšanas metodi
 • Veikt virsmu iekrāsošanu, kodināšanu un apdari, izmantojot dažādus materiālus un metodes
 • Iestrādāt viras, slēdzenes un citus furnitūras elementus
 • Aizpildīt darba procesā nepieciešamo dokumentāciju
 • Organizēt savu darba vietu un veikt darbus atbilstoši darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasībām
 • Sastādīt izstrādājumu kalkulācijas
Tālākizglītības iespējas specialitātē RTK, LLU, RTU
Īpašas prasības specialitātē -