Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

ERASMUS+ augstskola

Koledžas studentu prakse ES valstu uzņēmumos

Rīgas Tehniskās koledžas studenti tiek aicināti pieteikties uz prakses mobilitāti ERASMUS+ programmas ietvaros.
Erasmus+ prakses mobilitāte dod iespēju studentiem veikt praksi augstskolā, uzņēmumā, apmācību centrā vai pētniecības
centrā kādā no ERASMUS+ programmas valstīm ārzemēs.

Prakses mobilitātes mērķi:

• gūt praktisko pieredzi uzņēmumā vai organizācijā citā Eiropas valstī;
• piemēroties ES darba tirgus prasībām;
• attīstīt īpašas prasmes, tai skaitā valodas prasmes, un uzlabot izpratni par ekonomisko un sociālo kultūru;
• sekmēt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu attīstību.

Prakses minimālais ilgums – 2 mēneši.

DROŠI UN SAVLAICĪGI PIESAKIES DALĪBAI ERASMUS+ PROGRAMMAS STUDENTU PRAKSEI ĀRZEMĒS!

Pieteikuma anketa izdrukātā veidā kopā ar pielikumiem jāiesniedz
Ārlietu daļā, Lēdmanes ielā 3, 203. telpā,
pirmdienās, plkst. 12:00 – 14:00 un trešdienās, plkst. 12:00 – 14:00.