Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Klientu apkalpošanas speciālists
Izglītības programma Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Programmas kods 33 346 01 1
Akreditācija AP - 4233,  līdz 30.03.2022.
Mācību vietas adrese Braslas iela 16, Rīga
Katedra Vispārējo studiju un vadzinības
Katedras vadītāja Evija Džeksone
Katedras vadītājas koordinātes Braslas iela 16 - 259.kab. Tālr. 67081414
evija.dzeksone@kcrtk.lv
Iegūstamā kvalifikācija Klientu apkalpošanas speciālists
Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība, 9 klases
Mācību valoda Latviešu
Programmas īstenošanas forma Dienas nodaļa klātienē
Īstenošanas ilgums 4 gadi
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par vidējo profesionālo izglītību
Kvalifikācijas līmenis Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis
Nodarbinātības apraksts Klientu apkalpošanas speciālists strādā valsts un pašvaldības institūcijās, biedrībās, nodibinājumos un citās organizācijās, kas nodarbojas ar klientu apkalpošanu. informē esošos un potenciālos klientus par organizācijas produktiem vai pakalpojumiem.
Specifiskas prasmes profesijā
  • Piedalās mārketinga pasākumos, lieto specializētās datorprogrammas un elektroniskos sakaru līdzekļus klientu apkalpošanas procesa nodrošināšanā un dokumentēšanā.
  • Iegūst, izvērtē, pārbauda un sniedz klientiem nepieciešamo informāciju.
  • Izstrādā, noformē, aizpilda dažāda veida pārvaldes dokumentus un finanšu pirmdokumentus.
  • Savas kompetences ietvaros piedalās tirgus izpētē, projektu izstrādē.
Īpašas prasības specialitātē -