Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Mehatronika*

 

Mehatronisku sistēmu tehniķis
Izglītības programma Mehatronika
Programmas kods 33 521 06 1
Akreditācija AP 5803, līdz 30.05.2024.
Mācību vietas adrese Lēdmanes iela 3, Rīga
Katedra Autotransporta un ražošanas tehnoloģiju
Katedras vadītāja Anda Kazuša
Katedras vadītājas koordinātes Lēdmanes iela 3 - 107. kab., Tālr. 67185326
anda.kazusa@kcrtk.lv
Iegūstamā kvalifikācija Mehatronisku sistēmu tehniķis
Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība, 9 klases
Mācību valoda Latviešu
Programmas īstenošanas forma Dienas nodaļa klātienē
Īstenošanas ilgums 4 gadi
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par vidējo profesionālo izglītību
Nodarbinātības apraksts Mehatronisku sistēmu tehniķis strādā ražošanas un servisa organizācijās, veic individuālu darbu saistībā ar automatizētu un datorizēti vadāmu tehnoloģisku procesu tehnisko apkalpošanu, ierīču montāžu un regulēšanu, veic defektu atklāšanu un novēršanu, programmu ievadīšanu programmējamos loģiskajos kontrolleros (PLC).
Mehatronisku sistēmu tehniķis patstāvīgi organizē darbu, strādā ar tehnisko dokumentāciju, konstrukciju materiāliem, veic nepieciešamo detaļu apstrādes un izgatavošanas tehnoloģiskos darbus un mezglu montāžu.
Mehatronisku sistēmu tehniķis veic elektropiedziņas un iekārtu vadības elektrisko shēmu montāžu un regulēšanu.
Mehatronika sevī ietver četrus nozares- mehāniku, elektroniku, informācijas tehnoloģijas un vadību.
Specifiskas prasmes profesijā
  • Veikt montāžas, remonta un regulēšanas darbus mehatroniskā sistēmā.
  • Meklēt un novērst defektus mehatroniskā sistēmā.
  • Veikt mehatroniskās sistēmas darbības kontroli un tehnoloģiskā produkta kvalitātes kontroli.
  • Apkalpot tehnoloģijas hidrauliskās, pneimatiskās, elektroniskās ierīcēs ar informācijas tehnoloģiju integrāciju, atbilstoši instrukcijai un aprakstam.
  • Veikt elektromontāžas darbus mehatroniskā sistēmā.
  • Veikt elektronisku vadības shēmu, bloku un ierīču montāžu un regulēšanu.
  • Veikt mehānismu montāžas darbus.
  • Veikt mehatronisku sistēmu pārbaudi un galīgo regulēšanu pēc montāžas.
  • Ievadīt programmas loģiskajos kontrolleros (PLC).
  • Apkalpot ciparu vadības darbagaldu vadības ierīces.
Tālākizglītības iespējas specialitātē RTK, RTU
Īpašas prasības specialitātē -