Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Siltumenerģētika

Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis
Izglītības programma Siltumenerģētika
Programmas kods 33 521 06 1
Akreditācija -
Mācību vietas adrese Braslas iela 16, Rīga
Katedra Autotransporta un ražošanas tehnoloģiju
Katedras vadītāja Anda Kazuša
Katedras vadītājas koordinātes Lēdmanes iela 3 - 107. kab., Tālr. 67185326, FAX 67552318
anda.kazusa@kcrtk.lv
Iegūstamā kvalifikācija Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis
Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība, 9 klases
Mācību valoda Latviešu
Programmas īstenošanas forma Dienas nodaļa klātienē
Īstenošanas ilgums 4 gadi
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par vidējo profesionālo izglītību
Nodarbinātības apraksts Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis, spēs būvspeciālista uzraudzībā veikt siltuma avotu, ārējo un ēku iekšējo siltumtīklu un iekārtu montāžas darbu plānošanu, organizēšanu un izpildīšanu.
Specifiskas prasmes profesijā
  • Patstāvīgi plānot, organizēt un veikt ekspluatācijā esošo siltuma avotu, ārējo un ēku iekšējo siltumtīklu un iekārtu darbības uzraudzību, diagnostiku, regulēšanu un remontu.
  • Novērtēt un novērst siltuma avotu, palīgiekārtu un siltumtīklu bojājumus.
  • Patstāvīgi novērtēt siltumiekārtu un tīklu tehnisko stāvokli, nodrošināt iekārtu un sistēmu optimālu darba režīmu.
Tālākizglītības iespējas specialitātē RTK, RTU
Īpašas prasības specialitātē Labas fizikas un matemātikas zināšanas

 

 

Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu tehniķis
Izglītības programma Siltumenerģētika
Programmas kods 33 521 06 1
Akreditācija -
Mācību vietas adrese Braslas iela 16, Rīga
Katedra Autotransporta un ražošanas tehnoloģiju
Katedras vadītāja Anda Kazuša
Katedras vadītājas koordinātes Lēdmanes iela 3 - 107. kab., Tālr. 67185326, FAX 67552318
anda.kazusa@kcrtk.lv
Iegūstamā kvalifikācija Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu tehniķis
Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība, 9 klases
Mācību valoda Latviešu
Programmas īstenošanas forma Dienas nodaļa klātienē
Īstenošanas ilgums 4 gadi
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par vidējo profesionālo izglītību
Nodarbinātības apraksts Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu tehniķi strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar inženierkomunikāciju izbūves, ekspluatācijas un remonta darbiem, vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.
Specifiskas prasmes profesijā
  • Patstāvīgi plānot, organizēt un veikt jaunu un ekspluatācijā esošu iekārtu un sistēmu montāžu, regulēšanu, uzraudzību, diagnostiku, bojājumu identifikāciju un remontu.
  • Nodrošināt iekārtu un sistēmu optimālu darbību, noteikt iekārtu un gaisa vadu defektus un novērst tos, ievērojot darba aizsardzības, vides aizsardzības un saistošo normatīvo aktu prasības un labu darba praksi.
Tālākizglītības iespējas specialitātē RTK, RTU
Īpašas prasības specialitātē Labas fizikas un matemātikas zināšanas