Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Inženiermehānika

Mašīnbūves speciālists
Studiju programma Inženiermehānika
Programmas kods 41 521
Akreditācija Studiju virziens „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” akreditēts līdz 2025. gada 2.februārim

  Studiju vietas adrese Lēdmanes iela 3, Rīgā
Strādnieku ielā 16, Daugavpils
Katedra Autotransporta un ražošanas tehnoloģiju
Katedras vadītāja p.i. koordinātes
Viktors Gutakovskis
Lēdmanes iela 3 - 21.kab., mob.t. +371 26423912
viktors.gutakovskis@kcrtk.lv
Studiju programmas direktora koordinātes
Viktors Gutakovskis
Lēdmanes iela 3 - 21. kab.
viktors.gutakovskis@kcrtk.lv
Iegūstamā kvalifikācija Mašīnbūves speciālists
Kredītpunkti 100
Iepriekšējā izglītība Vidējā vispārējā vai vidējā profesionālā
Programmas īstenošanas forma Pilna laika klātiene
Īstenošanas ilgums 2,5 gadi
Finansējums Valsts budžeta finansējums vai pašfinansējums
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par īsā cikla augstāko profesionālo izglītību
Nodarbinātības apraksts Mašīnbūves speciālists, lietojot speciālas datorprogrammas, konstruē detaļas un mezglus, projektē to izgatavošanas un montāžas tehnoloģiskos procesus, nodrošinot ar programmām automatizētos ciparu programmas vadības darbgaldus, kā arī uzrauga mehāniķu, iekārtu atslēdznieku un izstrādājumu montētāju darbu.
Mašīnbūves speciālists strādā uzņēmumos, kuros veic mašīnbūves un metālu konstrukciju, rūpniecības mašīnu, mehānisko iekārtu un tehnisko ierīču, izstrādājumu datorizētu projektēšanu, izgatavošanu, apkalpošanu un remontu.

 


Mehatroniķis
Studiju programma Inženiermehānika
Programmas kods 41 521
Akreditācija Studiju virziens „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” akreditēts līdz 2025. gada 2.februārim

  Studiju vietas adrese Lēdmanes iela 3, Rīga
Ventspils ielā 51, Liepāja
Katedra Autotransporta un ražošanas tehnoloģiju
Katedras vadītāja p.i. koordinātes Viktors Gutakovskis
Lēdmanes iela 3 - 21.kab., mob.t. +371 26423912
viktors.gutakovskis@rtk.lv
Studiju programmas direktora koordinātes
Viktors Gutakovskis
Lēdmanes iela 3 - 218/R. kab.
viktors.gutakovskis@kcrtk.lv
Iegūstamā kvalifikācija Mehatroniķis
Kredītpunkti 100
Iepriekšējā izglītība Vidējā vispārējā vai vidējā profesionālā
Programmas īstenošanas forma Pilna laika klātiene
Īstenošanas ilgums 2,5 gadi
Finansējums Valsts budžeta finansējums vai pašfinansējums
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par īsā cikla augstāko profesionālo izglītību
Nodarbinātības apraksts Mehatroniķis strādā organizācijās, kuras veic automātisko iekārtu projektēšanu, uzstādīšanu un ekspluatāciju. Mehatroniķa pienākums ir apkalpot automātiskās iekārtas, kuras izmanto mehāniskās apstrādes, salikšanas, iepakošanas un citos tehnoloģiskajos procesos, tās uzstādot, iestādot un organizējot darbu ar tām, šajās darbībās iesaistot ari mehānikas, elektronikas, datortehnikas un informāciju tehnoloģijas speciālistus.
Mehatroniķis ir atbildīgs par mehatronisku sistēmu efektīvu un ilgstošu darbību bez bojājumiem, darbu organizāciju, lai atrastu un novērstu bojājumus.
Mehatroniķis var strādāt metālapstrādes, mašīnu un aparātu būves, kokapstrādes, enerģētikas, pārtikas rūpniecības u.c. uzņēmumos, kuros izmanto mehatroniskas sistēmas.