Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Vadības kontakti

 


Direktore

Mg. Rūta Gintaute-Marihina
 Braslas iela 16, 100. kab.
 T.67081400
e-pasts: ruta.gintaute-marihina@kcrtk.lv
Pieņem darba dienās no plkst. 8.30-16.30


Direktora vietnieks

studiju pētniecības darbā     

 Mg. Jānis Nipers
 Braslas iela 16, 103.kab.
 T.67081400
 e-pasts:
janis.nipers@kcrtk.lv
Pieņem darba dienās no plkst. 8.30-16.30


Direktora vietnieks studiju procesa attīstības jautājumos  

Mg. Staņislavs Sipčenko
 Braslas iela 16, 106.kab.
 T.67081402
e-pasts: stanislavs.sipcenko@kcrtk.lv
Pieņem darba dienās no plkst. 8.30-16.30


Direktora vietnieks mācību prakšu un ražošanas darbā

Pēteris Dolģis
 Braslas iela 16, 6.kab.
 T.67081420
e-pasts: peteris.dolgis@kcrtk.lv
Pieņem darba dienās no plkst. 8.30-16.30

Profesionālās vidusskolas

direktora vietnieks

mācību un audzināšanas darbā

Mg. Spodris Melecis
 Braslas iela 16, 103.kab.
 T.67081401
e-pasts: spodris.melecis@kcrtk.lv
Pieņem darba dienās no plkst. 8.30-16.30

Direktora vietnieks

pārvaldes un informācijas darbā

Mg. Ivo Fleišmanis
 Braslas iela 16, 225.kab.
 T.67081403
e-pasts: ivo.fleismanis@kcrtk.lv
Pieņem darba dienās no plkst. 8.30-16.30

Profesionālās vidusskolas

direktora vietniece

mācību procesa organizācijā

 Aina Garkuša
 Braslas iela 16, 222.kab.
 T.67081412
e-pasts: aina.garkusa@kcrtk.lv
Pieņem darba dienās no plkst. 8.30-16.30

 

Studiju daļas vadītāja

 Dr.phys. Inta Klotiņa
 Braslas iela 16, 105.kab.
 T.67081401
e-pasts: inta.klotina@kcrtk.lv
Pieņem darba dienās no plkst. 8.30-16.30

 

Direktora vietniece projektu attīstības un mūžizglītības jomā

Mg. Kristīne Rūtiņa
 Braslas iela 16, 253.kab.
 T.67081433
e-pasts: kristine.rutina@kcrtk.lv
Pieņem darba dienās no plkst. 8.30-16.30

 

Personāldaļas vadītājs

Harijs Sokolovs
 Braslas iela 16, 112.kab.
 T.67081405
e-pasts: harijs.sokolovs@kcrtk.lv
Pieņem darba dienās no plkst. 8.30-16.30


Galvenā grāmatvede

Alda Liepiņlauska
 Braslas iela 16, 115.kab.
 T.67081406
e-pasts alda.liepinlauska@kcrtk.lv
Pieņem darba dienās no plkst. 8.30-16.30


Informācijas un  komunikācijas tehnoloģiju katedras  vadītāja

Mg. Diāna Bērziņa
 Braslas iela 16, 220.kab.
 T.67081427
e-pasts: diana.berzina@kcrtk.lv
Pieņem darba dienās no plkst. 8.30-16.30

 

Vispārējo studiju un

vadzinības katedras vadītāja

Mg. Evija Džeksone
 Braslas iela 16, 259.kab.
 T.67081414
e-pasts: evija.dzeksone@kcrtk.lv
Pieņem darba dienās no plkst. 8.30-16.30

 

Autotransporta un ražošanas

tehnoloģiju katedras vadītāja p.i.

Doc. Viktors Gutakovskis
Lēdmanes iela 3, 21.kab.
Mob.T.+371 26423912
 e-pasts:
viktors.gutakovskis@kcrtk.lv
Pieņem darba dienās no plkst. 8.30-16.30


Mācību procesa organizatore

Mg. Rūta Kelberere
Lēdmanes ielā 3, 204.kab.
Tālr. 67185322
e-pasts:
ruta.kelberere@kcrtk.lv