Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Loģistika

Loģistikas darbinieks
Izglītības programma Loģistika
Programmas kods  33 345 12 1
Akreditācija AP-17, līdz 31.03.2027.
Mācību vietas adrese Braslas iela 16, Rīga
Katedra Vispārējo studiju un vadzinības

Katedras vadītāja
Koordinātes

Evija Džeksone
Braslas iela 16- 259.kab. Tālr. 67081414
evija.dzeksone@kcrtk.lv

Iegūstamā kvalifikācija Loģistikas darbinieks
Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība 9. klases
Mācību valoda
Latviešu
Programmas īstenošanas forma Dienas nodaļa klātienē
Īstenošanas ilgums 4 gadi
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par vidējo profesionālo izglītību
Nodarbinātības apraksts
Var strādāt transporta, loģistikas, ražošanas vai tirdzniecības uzņēmumos. Galvenie pienākumi saistīti ar kravas (preču) plūsmas transportēšanas fizisku izpildi, kas ietver plānošanu, organizēšanu un kontroli, lai veiktu laicīgu un efektīvu kravas (preču) piegādes procesu. Spēj apzināt un izvērtēt transportēšanas procesa datus, izvēlēties optimālo transportēšanas veidu, laiku, kā arī sagatavot transportēšanas plānu un grafiku, veikt kravas parametru fiziskos mērījumus un noformēt kravas pavaddokumentus, lietojot biroja tehniku, loģistikas programmas un programmas aprēķinu veikšanai. Orientējas ģeogrāfiskajās kartēs, transporta un kravu apdrošināšanas jautājumos.
Specifiskas prasmes profesijā
  • Plānot kravas (preču) plūsmu, pamatojoties uz transportēšanu regulējošiem normatīviem aktiem  dažādiem kravu veidiem (bīstamajām kravām, pārtikas kravām, likvīdām kravām, beramkravām un dzīvnieku kravām) un temperatūras kontroles normām
  • Izmantot aprēķinu veikšanai paredzētās datorprogrammu funkcijas.
  • Strādāt ar preču nomenklatūru, harmonizēt preču sistēmu
  • Pārvaldīt valsts valodu un divas svešvalodas (angļu un krievu valodu) rakstveidā un mutvārdos profesionālās saziņas līmenī.
Tālākizglītības iespējas specialitātē
RTK, RTU
Darba iespējas specialitātē Komunikabilitāte