Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Informācijas tehnoloģijas

Datorsistēmu un datortīklu administrators
Studiju programma Informācijas tehnoloģijas
Programmas kods 41 481 
Akreditācija Studiju virziens „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” akreditēts līdz 2023. gada 31.decembrim

Studiju vietas adrese Braslas iela 16, Rīga
Strādnieku ielā 16, Daugavpils

Katedra Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
Katedras vadītāja
Koordinātes
Diāna Bērziņa
Braslas iela 16 - 220. kab.  Tālr. 67081427
diana.berzina@kcrtk.lv
Studiju programmas direktore
Koordinātes
Vita Balikova
Braslas iela 16- 223. kab.
vita.balikova@kcrtk.lv
Iegūstamā kvalifikācija Datorsistēmu un datortīklu administrators
Kredītpunkti 100
Iepriekšējā izglītība Vidējā vispārējā vai vidējā profesionālā
Programmas īstenošanas forma Pilna laika klātiene
Īstenošanas ilgums 2,5 gadi
Finansējums Valsts budžeta finansējums vai pašfinansējums
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par īsā cikla augstāko profesionālo izglītību
Nodarbinātības apraksts Datorsistēmu un datortīklu administrators strādā organizācijās, kuras veic datortīklu projektēšanu, uzstādīšanu un ekspluatāciju. Administrators spēj konfigurēt un administrēt datorsistēmas un datortīklus, spēj nodrošināt to drošību un sniegt atbalstu lietotajiem, kā arī dokumentēt informācijas tehnoloģiju infrastruktūru.