Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Elektriskās iekārtas

Elektrisko iekārtu speciālists
Studiju programma Elektriskās iekārtas
Programmas kods 41 522
Akreditācija Studiju virziens „Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas” 2029. gada 2. martam

Studiju vietas adrese Braslas iela 16, Rīga
Valteru ielā 6, Kandava
Ventspils ielā 51, Liepāja
Katedra Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju

Katedras vadītāja

Koordinātes

Diāna Bērziņa
Braslas iela 16 - 220. kab. Tālr. 67081427
diana.berzina@kcrtk.lv
Studiju programmas direktors
Koordinātes
Nikolajs Breners
Braslas iela 16 - 105. kab. Tālr. 67081416
nikolajs.breners@kcrtk.lv
Iegūstamā kvalifikācija Elektrisko iekārtu speciālists
Kredītpunkti 100
Iepriekšējā izglītība Vidējā vispārējā vai vidējā profesionālā
Programmas īstenošanas forma Pilna laika klātiene
Īstenošanas ilgums 2,5 gadi
Finansējums Valsts budžeta finansējums vai pašfinansējums

Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par īsā cikla augstāko profesionālo izglītību
Nodarbinātības apraksts Elektrisko iekārtu speciālists strādā enerģētikas uzņēmumos, rūpniecības uzņēmumos ar attīstītu energosaimniecību, lauksaimniecības ražošanas un pārstrādes uzņēmumos, valsts un sabiedriskās organizācijās. Darbība saistīta ar elektroiekārtu ar spriegumu līdz 20 kV, ieskaitot apkalpošanu un montāžu. Vada un pārrauga citu speciālistu darbu, plāno un organizē to. Nepieciešamības gadījumā izstrādā vienkāršu elektroietaišu projektus.