Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Autotransports

Automehāniķis
Izglītības programma Autotransports
Programmas kods 33 525 01 1
Akreditācija AP 5392, līdz 30.05.2024.
Mācību vietas adrese Lēdmanes iela 3, Rīga
Katedra Autotransporta un ražošanas tehnoloģiju
Katedras vadītāja p.i.
Viktors Gutakovskis
Katedras vadītāja koordinātes Lēdmanes iela 3 - 21. kab. mob.t. +371 26423912
viktors.gutakovskis@kcrtk.lv
Iegūstamā kvalifikācija Automehāniķis
Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība, 9 klases
Mācību valoda Latviešu
Programmas īstenošanas forma Dienas nodaļa klātienē
Īstenošanas ilgums 4 gadi
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par vidējo profesionālo izglītību
Nodarbinātības apraksts Automehāniķis strādā automobiļu tehniskās apkopes un remonta uzņēmumos, automobiļu diagnostikas centros, automobiļu tehniskās apskates punktos un tamlīdzīgos radnieciskos uzņēmumos. Automehāniķis spēj veikt automobiļa tehnisko apkopi, tehniskā stāvokļa diagnostiku un remontu. Novērš automobiļu un to sastāvdaļu bojājumus, nomainot agregātus, mezglus un detaļas, veicot demontāžas un montāžas darbus, atjauno detaļas vai to salāgojumus, veicot atslēdzniecības darbus. Automehāniķis spēj komunicēties ar klientu un vadīt zemākas kvalifikācijas līmeņa darbiniekus.
Specifiskas prasmes profesijā
 1. Prast diagnosticēt automašīnas defektus
 2. Prast veikt tehnisko apkopi un novērst automašīnas defektus
 3. Prast lietot specifiskās palīgierīces (piem. sajūga diska centrējamo tapu, virzuļa gredzenu montējamās un demontējamās stangas, stroboskopu, šarnīru demontējamo palīgierīci, u.c.)
 4. Prast izmantot speciālo literatūru (ražotāja izdoto, kā arī Autodata, "Haynes" u.tml.)
 5. Prast izmantot dažādus darbgaldus un iekārtas:
  • auto pacēlāju
  • smirģeli
  • stacionāro urbjmašīnu
  • rokas presi riepu montēšanas un balansēšanas iekārtām
  • mototesteri
  • atgāzu analizatoru
  • bremžu stendu
  • riteņu ģeometrijas regulēšanas stendu
  • lukturu regulējuma pārbaudes ierīci
  • citas iekārtas, atkarībā no uzņēmuma specifikas
 6. Ievērot speciālos darba drošības noteikumus darbam ar:
  • auto pacēlāju
  • smirģeli
  • stacionāro urbjmašīnu
  • riepu montēšanas un balansēšanas iekārtām
  • mototesteri
  • atgāzu analizatoru
  • bremžu stendu
  • riteņu ģeometrijas regulēšanas stendu
  • lukturu regulējuma pārbaudes ierīci
  • citām iekārtām, atkarībā no uzņēmuma specifikas
 7. Novērtēt savas iespējas darba veikšanā:
  • analizēt veicamo darbu
  • izvērtēt savu kvalifikāciju
  • apzināt esošo aprīkojumu un materiālus
  • noteikt darba ietilpību
Tālākizglītības iespējas specialitātē RTK, RTU, LLU
Īpašas prasības specialitātē -


Autoelektriķis (neuzņemam 1. kursā 2020. gadā)
Izglītības programma Autotransports
Programmas kods 33 525 01 1
Akreditācija AP 5802, līdz 30.05.2024.
Mācību vietas adrese Lēdmanes iela 3, Rīga
Katedra Autotransporta un ražošanas tehnoloģiju
Katedras vadītājs Anda Kazuša
Katedras vadītāja koordinātes Lēdmanes iela 3 - 210. kab. Tālr. 67185326
anda.kazusa@kcrtk.lv
Iegūstamā kvalifikācija Autoelektriķis
Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība, 9 klases
Mācību valoda Latviešu
Programmas īstenošanas forma Dienas nodaļa klātienē
Īstenošanas ilgums 4 gadi
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par vidējo profesionālo izglītību
Nodarbinātības apraksts Autoelektriķis strādā automobiļu tirdzniecības, tehniskās apkopes uzņēmumos un remontdarbnīcās. Autoelektriķis veic automobiļu elektroierīču, elektronisko vadības sistēmu, elektroinstalācijas, pārbaudi, remontu vai nomaiņu. Aprīko automobiļus ar papildus elektroierīcēm vai elektroniskajām sistēmām, ievērojot ražotāju rūpnīcu noteiktās remonta un tehnoloģiskās prasības.
Specifiskas prasmes profesijā
 • Izvēlēties un pielietot automobiļu elektroiekārtu un elektronisko vadības sistēmu remonta un apkopes tehnoloģiju.
 • Noteikt iespējamos elektrisko un elektronisko sistēmu bojājumus.
 • Izvēlēties nepieciešamos materiālus, instrumentus.
 • Sagatavot elektroniskās vadības sistēmas remonta darbiem.
 • Veikt elektrisko parametru: sprieguma, strāvas, pretestības – mērīšanu un analīzi.
 • Sastādīt elektromontāžas shēmas.
 • Strādāt ar automobiļu sistēmu diagnostikas testeriem un kontroles  iekārtām, elektroniskajiem mērinstrumentiem.
 • Analizēt mērījumu un diagnostikas datu rezultātus, lokalizēt bojājumus.
 • Aprīkot automobiļus ar signalizācijas, pretaizdzīšanas, audio un video iekārtām un līdzīgām iekārtām.
 • Veikt papildus elektrisko un elektronisko sistēmu integrēšanu automobiļa struktūrā.
 • Noteikt nomaināmās un remontējamās detaļas, blokus un mezglus.
 • Novērst elektronisko vadības sistēmu bojājumus.
 • Veikt elektronisko shēmu elementu izvēli.
 • Aprēķināt resursu patēriņu.
 • Aprēķināt remontu darba laiku atbilstoši normatīviem.
Tālākizglītības iespējas specialitātē RTK, RTU
Īpašas prasības specialitātē -