Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Daugavpils studiju programmu īstenošanas vieta

Informāciju par uzņemšanu skatīt pievienotajā dokumentā "IMATRIKULĀCIJAS (UZŅEMŠANAS) KĀRTĪBA 2024./2025. akadēmiskam gadam" mājas lapas sadaļā  Uzņemšana koledžā.