Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Stipendijas studentiem

Koledžas studenti var pretendēt uz minimālajām (semestra) un vienreizējām stipendijām 140,00 Eur apmērā konkursa kārtībā piešķirtā budžeta finansējuma ietvaros.
Kārtība, kādā Rīgas Tehniskā koledža studentiem piešķir stipendiju, apskatāma pievienotajā dokumentā.

Vairāk informācijas: https://likumi.lv/ta/id/93004-noteikumi-par-stipendijam


T.67081411
T.67081401