Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Vadība

 Direktore  Mg. Rūta Gintaute-Marihina
 Braslas iela 16, 100.kab.
 T.67081400
e-pasts: ruta.gintaute-marihina@kcrtk.lv
Pieņem darba dienās no plkst. 8.30-16.30

 Direktora vietnieks

 studiju pētniecības darbā      

 Mg. Jānis Nipers
 Braslas iela 16, 103.kab.
 T.67081400
 e-pasts: janis.nipers@kcrtk.lv
Pieņem darba dienās no plkst. 8.30-16.30

 Direktora vietnieks

 studiju procesa attīstības jautājumos   

 Mg. Staņislavs Sipčenko
 Braslas iela 16, 106.kab.
 T.67081402
e-pasts: stanislavs.sipcenko@kcrtk.lv
Pieņem darba dienās no plkst. 8.30-16.30

 

 Direktora vietnieks

 mācību prakšu un ražošanas darbā
 Pēteris Dolģis
 Braslas iela 16, 6.kab.
 T.67081420
e-pasts: peteris.dolgis@kcrtk.lv
Pieņem darba dienās no plkst. 8.30-16.30

 Profesionālās vidusskolas

 direktora vietnieks

 mācību un audzināšanas darbā

 Mg. Spodris Melecis
 Braslas iela 16, 103.kab.
 T.67081401
e-pasts: spodris.melecis@kcrtk.lv
Pieņem darba dienās no plkst. 8.30-16.30

 Direktora vietnieks

 pārvaldes un informācijas darbā

 Mg. Ivo Fleišmanis
 Braslas iela 16, 225.kab.
 T.67081403
e-pasts: ivo.fleismanis@kcrtk.lv
Pieņem darba dienās no plkst. 8.30-16.30

 Profesionālās vidusskolas

 direktora vietniece

 mācību procesa organizācijā

 Aina Garkuša
 Braslas iela 16, 222.kab.
 T.67081412
e-pasts: aina.garkusa@kcrtk.lv
Pieņem darba dienās no plkst. 8.30-16.30
 Studiju daļas vadītāja  Dr.phys. Inta Klotiņa
 Braslas iela 16, 105.kab.
 T.67081401
e-pasts: inta.klotina@kcrtk.lv
Pieņem darba dienās no plkst. 8.30-16.30

 Direktora vietniece projektu attīstības

 un mūžizglītības jomā

 Mg. Kristīne Rūtiņa
 Braslas iela 16, 253.kab.
 T.67081433
e-pasts: kristine.rutina@kcrtk.lv
Pieņem darba dienās no plkst. 8.30-16.30
 Personāldaļas vadītājs  Harijs Sokolovs
 Braslas iela 16, 112.kab.
 T.67081405
e-pasts: harijs.sokolovs@kcrtk.lv
Pieņem darba dienās no plkst. 8.30-16.30
 Galvenā grāmatvede  Alda Liepiņlauska
 Braslas iela 16, 115.kab.
 T.67081406
e-pasts alda.liepinlauska@kcrtk.lv
Pieņem darba dienās no plkst. 8.30-16.30

 Informācijas un  komunikācijas tehnoloģiju

 katedras  vadītāja

 Mg. Diāna Bērziņa
 Braslas iela 16, 220.kab.
 T.67081427
e-pasts: diana.berzina@kcrtk.lv
Pieņem darba dienās no plkst. 8.30-16.30

 Vispārējo studiju un

 vadzinības katedras vadītāja

 Mg. Evija Džeksone
 Braslas iela 16, 259.kab.
 T.67081414
e-pasts: evija.dzeksone@kcrtk.lv
Pieņem darba dienās no plkst. 8.30-16.30

 Autotransporta un ražošanas

 tehnoloģiju katedras vadītāja p.i.

 Doc. Viktors Gutakovskis
 Lēdmanes iela 3, 21.kab.
 Mob.t. +371 26423912
 e-pasts: viktors.gutakovskis@kcrtk.lv
Pieņem darba dienās no plkst. 8.30-16.30

 Mācību procesa organizatore

 Mg. Rūta Kelberere
Lēdmanes ielā 3, 204.kab.
Tālr. 67185322
e-pasts: ruta.kelberere@kcrtk.lv