Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Maksas pakalpojumi

Maksas pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar 31.05.2022. MK noteikumiem Nr.323 „Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 18.marta noteikumos Nr.171 „Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo koledžu maksas pakalpojumu cenrādis””, III.nodaļa, skatīt saitē
https://likumi.lv/ta/id/332879-grozijumi-ministru-kabineta-2021-gada-18-marta-noteikumos-nr-171-izglitibas-un-zinatnes-ministrijas-padotiba-esoso-koledzu-maksas-pakalpojumu-cenradis