Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Kompetences centrs

Rīgas Tehniskās koledžas metodiskā darba virsvadība

Metodiskā darba joma

Izglītības programmu grupa

Izglītības programmu kopa

Profesionālās kvalifikācijas atbilstoši nozaru kvalifikācijas sistēmai

Inženierzinātnes un tehnoloģijas

 

523 Elektronika un automātika

523 03 Telekomunikācijas

Telekomunikāciju tehniķis

Inženierzinātnes un tehnoloģijas

(Aukstumiekārtas, Siltumenerģētika)

521 Mehānika un metālapstrāde

 

521 02 Inženiermehānika

 

33 522

Siltumenerģētika

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniķis

Ūdens un kanalizācijas iekārtu remontatslēdznieks

Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu tehniķis

Vēdināšanas un kondicionēšanas iekārtu remontatslēdznieks

Aukstumiekārtu sistēmu tehniķis

Aukstumiekārtu remontatslēdznieks

Kuģa saldēšanas iekārtu mehāniķis

Gāzes apgādes sistēmu tehniķis

Gāzes iekārtu remontatslēdznieks

Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis

Siltumiekārtu remontatslēdznieks

Inženierzinātnes un tehnoloģijas

(Metālapstrāde)

521 Mehānika un metālapstrāde

521 01 Metālapstrāde

Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs

Programmvadības metālapstrādes darbgaldu operators

Inženierzinātnes un tehnoloģijas

(Mašīnzinības)

525 Mašīnzinības

(mehāniskie transportlīdzekļi, kuģi un gaisa kuģi)

525 01 Autotransports

Automehāniķis

Autoatslēdznieks