Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Pētniecība

Zinātniskās pētniecības un jaunrades attīstības stratēģija 2021. -2027. gadam

Jau kopš 2003. gada Rīgas Tehniskā koledža organizē starptautiskās zinātniski – praktiskās konferences AUGSTĀKĀ PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA TEORIJĀ UN PRAKSĒ un izdod zinātnisko rakstu krājumus.
Rakstu autori ir Latvijas un ārvalstu augstskolu mācībspēki, doktoranti, maģistranti un RTK absolventi. Publicētie raksti var būt noderīgi valsts institūcijām, lai pieņemtu lēmumus pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības realizācijas jautājumos, kā arī uzņēmējiem, zinātniskajiem darbiniekiem, augstskolu pasniedzējiem un studentiem.
Rakstu krājumi atrodami RTK bibliotēkā. Zemāk minēti visi autori, kuri piedalījušies konferencēs (pa gadiem) un rakstu nosaukumi. 2012. gada zinātnisko rakstu krājumu 10. sējums pieejams pilnā apjomā.