Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Telemātika un loģistika

Loģistikas speciālists
Studiju programma Telemātika un loģistika
Programmas kods 41840
Akreditācija Studiju virziens „Transporta pakalpojumi” akreditēts uz diviem gadiem

Studiju vietas adrese Braslas iela 16, Rīga

Katedra Vispārējo studiju un vadzinības
Katedras vadītāja
Koordinātes

Evija Džeksone
Braslas iela 16- 259.kab. Tālr. 67081414
evija.dzeksone@kcrtk.lv
Studiju programmas direktore 
Koordinātes
Evija Džeksone
Braslas iela 16- 259.kab. Tālr. 67081414
evija.dzeksone@kcrtk.lv
Iegūstamā kvalifikācija Loģistikas speciālists
Kredītpunkti 80
Iepriekšējā izglītība
Vidējā vispārējā vai vidējā profesionālā izglītība
Programmas īstenošanas forma Pilna laika klātiene
Īstenošanas ilgums 2 gadi
Finansējums Valsts budžeta finansējums vai pašfinansējums
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par īsā cikla augstāko profesionālo izglītību
Programmas īss raksturojums Studiju programma izstrādāta ar mērķi sagatavot speciālistus, kas nodarbojas ar vairumtirdzniecības vai ražošanas procesu uzņēmumos, kas saistīti ar transporta vai kravu plūsmām, sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas, kuras nepieciešamas transporta un noliktavu saimniecības jomā, kā arī izejvielu plūsmu organizēšanā un plānošanā.
Darba iespējas specialitātē Nozarēs, saistītās ar darbu uzņēmumos, kas nodarbojas ar vairumtirdzniecības vai ražošanas procesu, uzņēmumos, kas saistīti ar transporta vai kravu plūsmām un ražošanas vai preču plūsmas tirdzniecības uzņēmumos.