Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Enerģētika un elektrotehnika

 

Elektrotehniķis
Izglītības programma Enerģētika un elektrotehnika
Programmas kods 33 522 01 1
Akreditācija AP 5387, līdz 30.05.2024.
Mācību vietas adrese Braslas iela 16, Rīga
Katedra Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
Katedras vadītāja
Diāna Bērziņa
Katedras vadītājas koordinātes Braslas iela 16 - 220. kab. Tālr. 67081427
diana.berzina@kcrtk.lv
Iegūstamā kvalifikācija Elektrotehniķis
Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība, 9 klases
Mācību valoda Latviešu
Programmas īstenošanas forma Dienas nodaļa klātienē
Īstenošanas ilgums 4 gadi
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par vidējo profesionālo izglītību
Nodarbinātības apraksts Elektrotehniķis strādā rūpniecības, komunālos, sabiedriskos, elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales uzņēmumos. Elektrotehniķis veic ārējo un iekšējo elektrisko tīklu izbūvi un elektroietaišu ierīkošanas, ekspluatācijas un remonta darbus. Elektrtotehiķa zināšanas un pamatprasmes ir nepieciešams nosacījums sagatavošanai konkrētai darba vietai elektroenerģijas ražošanas, elektroapgādes, elektroietaišu ierīkošanas uzņēmumos, ka ari tālākai profesionālai specializācijai un kvalifikācijas paaugstināšanai.
Specifiskas prasmes profesijā
  • Noteikt un novērst elektroiekārtu bojājumus.
  • Veikt elektroietaišu ierīkošanas darbus, ievērojot darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus un pielietot speciālus, šim nolūkam paredzētus instrumentus.
  • Veikt detaļu savienošanu ar lodēšanu, līmēšanu, kniedēšanu un metināšanu, ievērojot darba drošības noteikumus.
  • Veikt atslēdznieka pamatdarbus - vīlēšanu, zāģēšanu, aizzīmēšanu, urbšanu, vītņu griešanu, ciršanu -, ievērojot darba drošības noteikumus.
  • Pielietot individuālos aizsardzības līdzekļus elektroietaises.
  • Izvēlēties un uzstādīt elektroiekārtu aizsardzību pret nenormāliem darba režīmiem – īsslēguma, pārslodzes un strāvas noplūdes.
Tālākizglītības iespējas specialitātē RTK, RTU
Īpašas prasības specialitātē Labas fizikas un matemātikas zināšanas