Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Telekomunikācijas

Telekomunikāciju tehniķis
Izglītības programma Telekomunikācijas
Programmas kods 33 523 03 1
Akreditācija AP 5391, līdz 30.05.2024.
Mācību vietas adrese Braslas iela 16, Rīga
Katedra Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
Katedras vadītāja
Diāna Bērziņa
Katedras vadītājas koordinātes Braslas iela 16- 220. kab. Tālr. 67081427
diana.berzina@kcrtk.lv
Iegūstamā kvalifikācija Elektronisko sakaru tehniķis
Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība, 9 klases
Mācību valoda Latviešu
Programmas īstenošanas forma Dienas nodaļa klātienē
Īstenošanas ilgums 4 gadi
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par vidējo profesionālo izglītību
Nodarbinātības apraksts Telekomunikāciju tehniķis strādā dažādās sakaru organizācijās, uzņēmumos un firmās, lai izpildītu tehniska rakstura darbus telekomunikāciju tīklos, veicot telekomunikācijas iekārtu montāžu, uzraudzību, remontu un apkalpošanu, lai nodrošinātu to kvalitatīvu darbību, atbilstošu pastāvošajiem standartiem un normām. Veic testēšanu un mērījumus elektronsakaru pārraides sistēmām, termināliem un telekomunikācijas iekārtām, pielietojot jaunākās telekomunikācijas mērījumu tehnoloģijas un telekomunikācijas programmatūru; izdara nepieciešamās izmaiņas vadības iekārtu darbības programmās; piemēro praktiskās iemaņas, risinot darba procesā radušās problēmas. Var strādāt patstāvīgi vai darba grupā.
Specifiskas prasmes profesijā
  • Veikt telekomunikācijas iekārtu uzstādīšanas, montāžas un noskaņošanas darbus
  • Veikt telekomunikācijas tīklu un pārraides sistēmu tehnisko apkalpošanu
  • Veikt mobilo sakaru tīklu būvniecības un tehniskās apkalpošanas darbus
  • Veikt šķiedru optikas kabeļtīklu un pārraides sistēmu tehnisko apkalpošanu
  • Izmantot mērlidzekļus iekārtas tehniskā stāvokļa kontrolei
  • Pielietot jaunākās informācijas tehnoloģijas telekomunikācijās un datortehniku tās kvalitatīvas darbības nodrošināšanā
  • Veikt darbus iekārtas atteikumu profilaksei
  • Veikt remonta darbus
  • Veikt iekārtas modernizēšanu
Tālākizglītības iespējas specialitātē RTK, RTU
Īpašas prasības specialitātē Labas zināšanas fizikā un matemātikā