Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Kvalitātes nodrošināšana un vadība

14.03.2024 "RTK Domes nolikums" - 1481433 KB

09.06.2022 "Ētikas kodekss" - 3166742 KB

18.01.2024 "Code of Ethics-EN" - 246263 KB

15.06.2022 "RTK Kvalitātes politika" - 3277324 KB

25.03.2024 "Quality Polity-EN" - 837456 KB

16.11.2022 "RTK Personas datu apstrādes noteikumi" - 10803239 KB

18.01.2024 "Rules on Academic integrity-EN" - 420308 KB

18.01.2024 "Noteikumi par akadēmisko godīgumu" - 234019 KB

18.01.2024 "Docētāju ikgadējās darba kvalitātes izvērtēšanas kārtība" - 173183 KB

18.01.2024 "Docētāja darba pašvērtējums" - 132531 KB

18.01.2024 "Docētāja nodarbības vērošana" - 179647 KB

18.01.2024 "Docētāja darba kvalitātes izvērtēšana" - 58402 KB

05.03.2018 "Pedagogu profesionālā darba kvalitāte" - 7489580 KB

18.01.2024 "Procedure for the annual assessment of teachers - EN" - 416081 KB

18.01.2024 "Teacher's self-assessment - EN" - 394201 KB

18.01.2024 "Open lesson - EN" - 90693 KB

18.01.2024 "Annual assessment - EN" - 216201 KB

18.01.2024 "Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos amatos" - 207215 KB

18.01.2024 "Regulations on elections to academic positions - EN" - 128920 KB

18.01.2024 "Revīzijas komisijas nolikums" - 65286 KB

18.01.2024 "Regulations of the audit committee - EN" - 296346 KB