Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Elektronika

 

Elektronikas tehniķis
Izglītības programma Elektronika
Programmas kods 33 523 02 1
Akreditācija AP 5388, līdz 30.05.2024.
Mācību vietas adrese Braslas iela 16, Rīga
Katedra Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
Katedras vadītāja
Diāna Bērziņa
Katedras vadītājas koordinātes Braslas iela 16 - 220. kab. Tālr. 67081427
diana.berzina@kcrtk.lv
Iegūstamā kvalifikācija Elektronikas tehniķis
Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība, 9 klases
Mācību valoda Latviešu
Programmas īstenošanas forma Dienas nodaļa klātienē
Īstenošanas ilgums 4 gadi
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par vidējo profesionālo izglītību
Nodarbinātības apraksts Elektronikas tehniķis strādā elektroniskas aparatūras ražošanā, realizācijā, tehniskā apkalpošanā, remonta, regulēšanā, montāžā, kontrolē un mēriekārtu darbības nodrošināšanā.
Specifiskas prasmes profesijā
  • Sagatavot elementu bāzi un komplektējošos izstrādājumus montāžai
  • Strādāt ar sagatavošanas un montāžas darba tehnoloģisko aprīkojumu
  • Izmantot elektroniskās mēriekārtas un instrumentus
  • Veikt elektroniskās aparatūras montāžu un kopsalikumu
  • Meklēt bojājumus un tos novērst elektroniskās iekārtās
  • Veikt montāžas darbus un novērst bojājumus kabeļu tiklos
  • Ierīkot signalizācijas iekārtas automobiļos un sadzīves objektos
  • Izvelēties pareizos elektroniskas aparatūras darba režīmus aizsardzībai no pārslodzēm un prast pielietot aizsardzības metodes
  • Pielietot jaunākās tehnoloģijas elektroniskās aparatūras ražošanā un pārbaudē
  • Strādāt ar elektroniskas aparatūras konstruktoru, tehnoloģisko un uzturēšanas dokumentāciju
Tālākizglītības iespējas specialitātē RTK, RTU
Īpašas prasības specialitātē Labas zināšanas fizikā un matemātikā