Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Vidusskolas absolventiem, profesionālās kvalifikācijas eksāmeni, izlaidums

Par iespēju reģistrēt Latvijas pilsonību

Saskaņā ar Pilsonības likuma pārejas noteikumu 11.punktu persona, kura līdz 2013.gada 1.oktobrim sākusi pamatizglītības vai vidējās izglītības ieguvi latviešu valodā, saglabā tiesības reģistrēties par Latvijas pilsoni divus gadus pēc pilnas pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas apgūšanas latviešu valodā.

Lau reģistrētu Latvijas pilsonību, personai Pārvaldē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz šādi dokumenti:
1) iesniegums ar lūgumu reģistrēt Latvijas pilsonību;
2) apliecība vai diploms par pamatizglītības, vispārējās vidējās
    izglītības vai profesionālās vidējās izglītības iegūšanu;
3) sekmju izraksts;
4) mācību iestādes vai arhīva izdota izziņa, kas apliecina, ka persona apguvusi pilnu pamatizglītības, vispārējās vidējās
    izglītības vai profesionālās vidējās izglītības mācību kursu latviešu valodā (ja sekmju izrakstā nav norādes par mācību valodu).

Dokumentus Latvijas pilsonības reģistrēšanai persona var iesniegt jebkurā Pārvaldes teritoriālajā nodaļā vai nosūtīt pa pastu Pārvaldei (Čiekurkalna 1.līnija 1, k - 3, Rīga, LV-1026).
Nosūtot dokumetus pa pastu, iesniegumam pievieno notariāli paliecinātas kopijas, izņemot personu apliecinoša dokumenta kopiju.
T.67219264, 67219010
e-pasts: pskn@pmlp.gov.lv