Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Studiju programmu ikgadējie pašnovērtējumi

Autotransporta un ražošanas tehnoloģiju katedra - (studiju programmas Inženiermehānika, Autotransports, Kokapstrāde, Siltumenerģētika, Aukstumtehnika

Informācijas tehnoloģiju un komunikāciju katedra - (studiju programmas Informācijas tehnoloģijas, Telekomunikācijas, Elektronika, Elektriskās iekārtas )

Vispārējo studiju un vadzinības katedra - (studiju programmas Telemātika un loģistika, Sekretariāta un biroja darbs)

12.11.2019 "Studiju virziena MEHĀNIKA UN METĀLAPSTRĀDE, SILTUMENERĢĒTIKA, SILTUMTEHNIKA UN MAŠĪNZINĪBAS studiju programmas AUTOTRANSPORTS pašnovērtējuma ziņojums" - 1154751 KB

12.11.2019 "Studiju programmas SILTUMENERĢĒTIKA pašnovērtējuma ziņojums" - 493062 KB

12.11.2019 "Studiju virziena MEHĀNIKA UN METĀLAPSTRĀDE, SILTUMENERĢĒTIKA, SILTUMTEHNIKA UN MAŠĪNZINĪBAS studiju programmas AUKSTUMTEHNIKA pašnovērtējuma ziņojums" - 848568 KB

12.11.2019 "Studiju virziena TRANSPORTA PAKALPOJUMI un studiju programmas TELEMĀTIKA UN LOĢISTIKA pašnovērtējuma ziņojums" - 853418 KB

12.11.2019 "Studiju virziena RAŽOŠANA UN PĀRSTRĀDE pašnovērtējuma ziņojums" - 720067 KB

12.11.2019 "Studiju virziena INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJA, DATORTEHNIKA, ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKĀCIJAS, DATORVADĪBA un DATORZINĀTNE raksturojums" - 684146 KB

12.11.2019 "Studiju programmas TELEKOMUNIKĀCIJAS raksturojums" - 476724 KB

12.11.2019 "Studiju virziena Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas studiju programmas ELEKTRISKĀS IEKĀRTAS pašnovērtējuma ziņojums" - 611220 KB

11.12.2017 "Studiju virziena „Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas„ studiju programmas ELEKTRISKĀS IEKĀRTAS pašnovērtējuma ziņojums 2017" - 606497 KB

11.12.2017 "Studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustāmo īpašumu pārvaldība” studiju programmas SEKRETARIĀTA UN BIROJA DARBS pašnovērtējuma ziņojums 2017" - 531512 KB

11.12.2017 "Studiju virziena INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJA, DATORTEHNIKA, ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKĀCIJAS, DATORVADĪBA UN DATORZINĀTNE RAKSTUROJUMS 2017" - 821511 KB

11.12.2017 "Studiju virziena RAŽOŠANA UN PĀRSTRĀDE pašvērtējuma ziņojums 2017" - 592739 KB

21.12.2017 "Studiju virziena TRANSPORTA PAKALPOJUMI un studiju programmas TELEMĀTIKA UN LOĢISTIKA ikgadējais pašnovērtējuma ziņojums 2017" - 976777 KB

16.02.2017 "Studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustāmo īpašumu pārvaldība”, studiju programmas SEKRETARIĀTA UN BIROJA DARBS pašnovērtējuma ziņojums 2016" - 620045 KB

16.02.2017 "Studiju virziena TRANSPORTA PAKALPOJUMI un studiju programmas TELEMĀTIKA UN LOĢISTIKA pašnovērtējuma ziņojums 2016" - 1082532 KB

16.02.2017 "Studiju virziena Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas studiju programmas ELEKTRISKĀS IEKĀRTAS pašnovērtējuma ziņojums 2016" - 551803 KB

16.02.2017 "Studiju virziena INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJA, DATORTEHNIKA, ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKĀCIJAS, DATORVADĪBA UN DATORZINĀTNE pašnovērtējuma ziņojums 2016" - 1085153 KB

16.02.2017 "Studiju virziena MEHĀNIKA UN METĀLAPSTRĀDE, SILTUMENERĢĒTIKA, SILTUMTEHNIKA UN MAŠĪNZINĪBAS pašnovērtējuma ziņojums 2016" - 1459324 KB

16.02.2017 "Studiju virziena RAŽOŠANA UN PĀRSTRĀDE pašvērtējuma ziņojums 2016" - 1183412 KB