Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Mācības - stundu saraksti, mācību procesa grafiks

Informācija par uzņemšanu PIKC RTK mājas lapas sadaļā Uzņemšana profesionālajā vidusskolā

Audzēkņi var pieteikties audzēkņu apliecībām, pārskaitot 4,50 Eur uz profesionālās vidusskolas kontu, saskaņā ar 18.03.2021. MK  noteikumi Nr. 171, IV., p.2.6. https://m.likumi.lv/ta/id/321817-izglitibas-un-zinatnes-ministrijas-padotiba-esoso-koledzu-maksas-pakalpojumu-cenradis