Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Metodiskais darbs

RTK  Autotransporta un ražošanas tehnoloģiju  katedras pasniedzēji, studenti un audzēkņi piedalījās materiālu aprobācijas procesā.
Erasmus + programmas stratēģiskās partnerības (KA2) inovāciju atbalsta projekts

“Interaktīvu un animētu rasēšanas mācību līdzekļu attīstība”
DIAD-Tools No. 2017-1-LT01-KA202-035177

Izstrādātie  interaktīvie mācību materiāli apskatāmi saitē https://liggd.lt/diad-tools/lv/learningMaterialsLV

08.12.2011 "RTK profesionālās vidusskolas 2009./ 2010.m.g. metodisko darbu saraksts" - 184925 KB

08.12.2011 "RTK profesionālās vidusskolas 2010./ 2011.m.g. metodisko darbu saraksts" - 182007 KB

18.10.2013 "PIKC RTK profesionālās vidusskolas pedagogu 2011./ 2012.m.g. izstrādāto metodisko darbu saraksts" - 250083 KB

15.10.2013 "PIKC RTK profesionālās vidusskolas pedagogu 2012./ 2013.m.g. izstrādāto metodisko darbu saraksts" - 230835 KB

21.10.2014 "PIKC RTK profesionālās vidusskolas pedagogu 2013./ 2014.m.g. izstrādāto metodisko darbu saraksts" - 262264 KB

11.11.2016 "PIKC RTK profesionālās vidusskolas pedagogu 2014./ 2015.m.g. izstrādāto metodisko darbu saraksts" - 370982 KB

11.11.2016 "PIKC RTK profesionālās vidusskolas pedagogu 2015./ 2016.m.g. izstrādāto metodisko darbu saraksts" - 398906 KB

14.03.2018 "PIKC RTK profesionālās vidusskolas pedagogu 2016./ 2017.m.g. izstrādāto metodisko darbu saraksts" - 383426 KB

02.10.2019 "PIKC RTK profesionālās vidusskolas pedagogu 2017./ 2018.m.g. izstrādāto metodisko darbu saraksts" - 141508 KB

17.10.2019 "PIKC RTK profesionālās vidusskolas pedagogu 2018./ 2019.m.g. izstrādāto metodisko darbu saraksts" - 152045 KB

16.10.2020 "PIKC RTK profesionālās vidusskolas pedagogu 2019./ 2020.m.g. izstrādāto metodisko darbu saraksts" - 143216 KB

16.11.2021 "PIKC RTK profesionālās vidusskolas pedagogu 2020./ 2021. m.g. izstrādāto metodisko darbu saraksts" - 534904 KB

13.10.2022 "PIKC RTK profesionālās vidusskolas pedagogu 2021./ 2022. m.g. izstrādāto metodisko darbu saraksts" - 394767 KB