Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Mācību materiāli

Digitālie mācību līdzekļi

  • Projekts: „Industrijas 4.0 izaicinājums”: „Metālapstrādes nozares darbinieku sagatavošana darbam ar viedām tehnoloģijām”, Nr. 575813-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2-SSA.

Kurss: Programmvadības darbgaldu programmēšana metālapstrādē, izmantojot Mastercam lietojumprogrammu (visc.gov.lv) https://dml.visc.gov.lv/login/index.php

Lietotājvārds:  students
Parole:  students